خدمات ما

Hapond علاوه بر خط تولید موجود، می‌تواند مدل‌های سفارشی‌سازی شده را بر اساس نقشه‌ها یا نمونه‌های مشتری نیز تولید کند. در فرآیند تولید، ما به شدت کیفیت محصولات را کنترل می‌کنیم، از نقشه‌های سفارشی گرفته تا تولید و تحویل تجهیزاتما پشتیبانی فنی محلی و از راه دور در سطح جهانی ارائه می دهیم.